Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
Χάλυβες σε λάμες Ψυχρής Εξέλασης με ανοχές Η9 – Η11, ποιότητας St37 – 2
Χάλυβες με πολύ καλή αντίσταση στη διάβρωση λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε Χρώμιο και Νικέλιο. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στο ναυπηγικό, χημικό, υφαντικό και φαρμακευτικό τομέα. Στην αποθήκη μας είναι διαθέσιμη η ποιότητα AISI 304, σε ποικιλία διαστάσεων και διατομών.