Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
Χάλυβες Ανθρακούχοι - Κατασκευών
Οι χάλυβες αυτοί χαρακτηρίζονται από μεγάλη ομαλότητα στην κρυσταλλική τους δομή και από χαμηλή περιεκτικότητα σε Φώσφορο (P) και Θείο (S).

Χρησιμοποιούνται τόσο στη φυσική τους κατάσταση, όσο και κατόπιν θερμικής κατεργασίας (βαφή), οπότε και θα πρέπει να θερμανθούν αργά και να διατηρηθούν στη θερμοκρασία βαφής περίπου 30 λεπτά για κάθε 25mm διαμέτρου.

Οι χάλυβες αυτής της κατηγορίας είναι εύκολα συγκολλήσιμοι, αν και η ικανότητά τους αυτή ελαττώνεται καθώς μεγαλώνει η περιεκτικότητα τους σε άνθρακα.

Γενικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη συγκόλληση για υλικά με περιεκτικότητα έως και 0.25% σε άνθρακα, ενώ για μεγαλύτερα ποσοστά, συνιστάται η προθέρμανση του υλικού που θα συγκολληθεί, για καλύτερα αποτελέσματα.

Οι χάλυβες Κατασκευών, προορίζονται κυρίως για εφαρμογές οι οποίες απαιτούν μέτρια αντοχή και σκληρότητα.
Ποιότητες διαθέσιμες στην αποθήκη μας:

Ck 60 (W.N. 1.1221)(ΑΠΟ Φ8-Φ450mm)
Ck 45 (W.N. 1.1191)
(ΑΠΟ Φ8-Φ450mm)