Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
H αγορά των Ειδικών Χαλύβων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική. Η ανάληψη μεγάλων τεχνικών και αναπτυξιακών έργων
με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και η
εισροή σημαντικών πόρων από τα κοινοτικά ταμεία προς τη χώρα μας, έχουν διευρύνει τις ανάγκες σε πρώτη ύλη (χάλυβα) υψηλών προδιαγραφών
αντοχής και ποιότητας.

Μεγάλες τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανουργεία, ναυπηγικές μονάδες και εταιρείες του Δημοσίου, που στο σύνολό τους αναλαμβάνουν ένα
μεγάλο μέρος της εκτέλεσης των παραπάνω έργων, περιλαμβάνονται στη μακρά λίστα των πελατών μας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Α.Ε. ΜΕΤΚΑ, Α.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ, Α.Ε. ΕΒΙΕΣΚ, Α.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Α.Ε. ΕΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, ΓΕΝ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΡΚΟ Α.Ε., ΕΤΑΝΕ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.ΤΕ. Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ,

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΛΠΑΠ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε., 301 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ: ΤΣΙΡΙΚΟΣ Ν. & Γ. ΑΒΕΕ, Ζ. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ - ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΕΜΜΑ Α.Ε.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ