Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Εκτός από την κύρια δραστηριότητα, που είναι η κοπή των χαλύβων στις επιθυμητές διαστάσεις, το προσωπικό της εταιρείας μας είναι σε θέση να εκτελέσει υπεύθυνους και ακριβείς μη καταστροφικούς ελέγχους μετάλλων.

Για το σκοπό αυτό διατίθεται επιτραπέζιο ιαπωνικό σκληρόμετρο, καθώς και μικρότερα φορητά, ενώ έλεγχος γίνεται και με την παραδοσιακότερη μέθοδο του τροχού. Επίσης, με την ύπαρξη διαρκώς εμπλουτιζόμενης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, παρέχονται οι πλέον εξειδικευμένες λύσεις – προτάσεις και τεχνικές συμβουλές στους πελάτες μας.

Η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών μας τόσο ως προς
τα χρονικά περιθώρια όσο και προς την ακρίβεια κοπής, εξασφαλίζεται
με τη βοήθεια του αμερικάνικου αυτόματου πριονιού DO ALL, το οποίο
η εταιρεία μας εισήγαγε πρώτη στην Ελλάδα πριν από 5 περίπου χρόνια.

Για την καλύτερη και αμεσότερη, τέλος, εξυπηρέτηση των εντός Λεκανοπεδίου πελατών μας, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια το υποκατάστημα μας Αθηνών (Κασσάνδρας 8, Βοτανικός), ενώ η
παράδοση των υλικών είναι δυνατόν, κατόπιν συμφωνίας, να γίνει
και με δικά μας μέσα.