Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο χάλυβας αποτελεί κράμα άνθρακα (C) και σιδήρου (Fe), το οποίο περιέχει λιγότερο από 2% άνθρακα και 1% μαγγάνιο, καθώς και
μικρές ποσότητες Θείου (S), Φωσφόρου (P), Πυριτίου (Si) και
οξυγόνου (Ο).

Είναι η πιο σημαντική πρώτη ύλη στον κόσμο στους τομείς των
κατασκευών και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εφαρμογών,
σε κάθε δε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας απαντάται κάοιο ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν φτιαγμένο από χάλυβα.

Ο χάλυβας κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Μ. Βρετανία,
περίπου το 1850 από τον εφευρέτη Henry Bessemer στο Sheffield,
με κόστος 30$/τόνο. (το κόστος αυτό τώρα είναι 20πλάσιο περίπου).
Η παραγωγή του γίνεται με 2 τρόπους:

  • Από πρώτη ύλη, δηλαδή σιδηρομετάλλευμα, ασβεστόλιθο και
    κωκ, σε υψικάμινο. Με τη μέθοδο αυτή παράγεται σήμερα
    το 60% της συνολικής ποσότητας χάλυβα.
  • Με τη χρήση σκραπ (παλαιοσίδηρου) μέσω ηλεκτρικής
    καμίνου. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ πιο σύγχρονη, εύκολη
    και αποδοτική.

Το 2003 η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα άγγιξε τα 960 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων τα 220 εκατομμύρια προήλθαν από την Κίνα.

Η χώρα αυτή επίσης, είναι και η πρώτη σε κατανάλωση χάλυβα στον κόσμο. Από άποψη εξαγωγών, η Ιαπωνία υπήρξε η μεγαλύτερη
εξαγωγός προϊόντων χάλυβα για το 2003, ενώ την πρώτη θέση στις εισαγωγές κατείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο χάλυβας αποτελεί το πιο ανακυκλώσιμο υλικό στον κόσμο και είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον, εξαιτίας της αντοχής και διάρκειας ζωής του, αλλά και γιατί, σε σύγκριση με άλλα υλικά, για την παραγωγή του απαιτείται μέτρια κατανάλωση ενέργειας.

Τέλος, αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο χάλυβας δεν αποτελεί μοναδικό προϊόν. Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από
3.500 διαφορετικά υποπροϊόντα και κατηγορίες χάλυβα, με
διαφορετικές φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες, το 75%
των οποίων έχει αναπτυχθεί μέσα στα τελευταία 20 χρόνια.