Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
Χάλυβες Καλυμπρέ Μολυβδούχοι (Ψυχρής Εξέλασης με ανοχές Η9 – Η11)
Ειδικοί χάλυβες ταχείας κοπής, οι οποίοι λόγω της περιεκτικότητας
του μολύβδου (Pb) σε ποσοστό 0,28 – 0,36% είναι εύκολοι στην κατεργασία, δημιουργούν δε μικρά ρινίσματα γρεζιού και
διευκολύνουν έτσι την κατεργασία με πολύστροφα
μηχανήματα (revolver).

Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων, όπως βίδες πάσης φύσεως, παξιμάδια πύρους, κοχλίες, ρακόρ σωληνώσεων υψηλής πίεσης κλπ. Οι χάλυβες αυτοί είναι συγκολλήσιμοι μόνο με ειδικό ηλεκτρόδιο.
Τέλος, χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρμογές, λόγω της πολύ καλής επιπεδότητας και συγκολλησιμότητας που παρουσιάζουν.
(χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα).
Ποιότητες διαθέσιμες στην αποθήκη μας:

9SMnPb36 (W.N. 1.0737)(ΑΠΟ Φ004-Φ120mm)