Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
Χάλυβες Κραματούχοι Επιφανειακής Βαφής - Ενανθράκωσης
Οι χάλυβες αυτοί χρησιμοποιούνται για κατασκευές που απαιτούν υψηλή επιφανειακή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά και στην τριβή, ενώ παράλληλα διατηρούν πυρήνα καλής αντοχής.

Η περιεκτικότητα σε άνθρακα των χαλύβων αυτών είναι πάντα πολύ χαμηλή, κάτω του 0.25% και η θερμική του κατεργασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την χημική του σύνθεση και από τα στοιχεία που έχουν προστεθεί σε αυτό.

Πάντως ισχύει γενικά ότι η επαναφορά του χάλυβα αυτού σε θερμοκρασία 150 - 200 βαθμών C βελτιώνει την αντοχή του
σημαντικά, αλλά μειώνει ελάχιστα τη σκληρότητά του.
Ποιότητες διαθέσιμες στην αποθήκη μας:

18CrNi8 (W.N. 1.5920)(ΑΠΟ Φ16-Φ460mm)
17CrNiMo6 (W.N. 1.6587)(ΑΠΟ Φ65-Φ280mm)
15CrNi6 (W.N. 1.5919)
(ΑΠΟ Φ16-Φ460mm)