Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
1974 : Ίδρυση μιας από τις πρώτες εξειδικευμένες εταιρείες πώλησης Ειδικών Χαλύβων στον Πειραιά, με την επωνυμία "Χ. Τσιότας - Κ. Καινούργιος Ο.Ε." από τον Χρήστο Τσιότα.

1980: Η εταιρεία αρχίζει πλέον να εδραιώνεται και το έτος αυτό μετασχηματίζεται σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, κάνοντας μια περισσότερο σοβαρή παρουσίαση στον δύσκολο και απαιτητικό
αυτό χώρο.

1988 : Η εταιρεία μετατρέπεται σε Ανώνυμη, με την επωνυμία
"Χ. ΤΣΙΟΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Ε.", μορφή την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο ιδρυτής της Χρήστος Τσιότας και το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ορίζεται στα 270.000.000 δρχ.

1988 : Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι πρώτες μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, με την αγορά ακινήτου για επαγγελματική χρήση, στον Πειραιά, στην οδό Αιτωλικού 12.

1991: Στον παραπάνω χώρο κατασκευάζεται πολυτελές κτίριο γραφείων και αποθήκη, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν έδρα της επιχείρησης μέχρι και σήμερα.

1996: Η εταιρεία συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση Μηχανολογικού Εξοπλισμού MULTI INDEX '98, στο εκθεσιακό
κέντρο Μ.Ε.Κ. στην Παιανία, με ιδιαίτερη επιτυχία.

1997: Ίδρυση του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα, οδό Κασσάνδρας 8 στο Βοτανικό, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναπτυσσόμενου δικτύου πελατών.

1998: Συμμέτοχή για δεύτερη φορά στην έκθεση MULTI INDEX.

2001: Νέα προϊόντα εμπλουτίζουν την αποθήκη της εταιρείας, όπως Λάμες Καλιμπρέ Συγκολλήσιμες ποιότητας St37-2 και Ασημάτσαλα (W.N. 1.2210), σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων.