Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κερδοφορία του πελάτη είναι άμεσα συνυφασμένη με την ποιότητα της πρώτης ύλης που αγοράζει και χρησιμοποιεί σε μια κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση τα υλικά μας, παραλαμβάνονται συσκευασμένα σε δέματα από τα χαλυβουργία παραγωγής τους, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην
ιχνηλασιμότητά τους.

Για το σκοπό αυτό, κάθε βέργα φέρει στην επιφάνειά της ανάγλυφο
από το χαλυβουργείο τον αριθμό χύτευσής της, ο οποίος αντιστοιχεί
στο ανάλογο τιμολόγιο και πιστοποιητικό.

Αποτελεί απαράβατη αρχή μας όλα τα υλικά να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους, στα οποία, με δική μας οικονομική επιβάρυνση, αναγράφεται η χημική σύνθεση του υλικού, οι ακριβείς μηχανικές του ιδιότητες, όπως και ότι αυτό έχει περάσει επιτυχώς από έλεγχο υπερήχων (ultrasonic control), χωρίς να έχουν ανιχνευτεί ρωγμές ή άλλες εσωτερικές ανωμαλίες.