Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
Χάλυβες Κραματούχοι Βελτιωμένοι - Εναζώτωσης
Οι χάλυβες αυτής της κατηγορίας προορίζονται για υψηλές απαιτήσεις σε σκληρότητα και συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες, αφού μπορούν να φτάσουν και τη μέγιστη σκληρότητα των 600-650 HΒ.

Για την αύξηση της αντοχής και σκληρότητάς τους, ποσότητες Μαγγανίου, Χρωμίου, Νικελίου και Μολυβδαινίου προστίθενται στη χημική τους σύνθεση.

Προκειμένου να αποκτήσουν τις υψηλές προδιαγραφές τους, οι χάλυβες αυτοί υφίστανται ειδική θερμική κατεργασία ψύξης και επαναθέρμανσης (βαφής) αμέσως μετά την εξέλασή τους.

Ο ρυθμός ψύξης τους είναι κεφαλαιώδους σημασίας και εξαρτάται
άμεσα από την ακριβή χημική σύνθεση του υλικού και τις
διαστάσεις του.

Επίσης, για να αποφευχθούν περιπτώσεις εσωτερικών τάσεων και ρωγμών, η ψύξη δεν θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία, ενώ η θέρμανση θα πρέπει να ακολουθεί άμεσα χρονικά και βάσει πάντα των προδιαγραφών του υλικού.

Τέλος, οι χάλυβες αυτοί μπορούν να υποστούν και ανόπτηση, η οποία βοηθά στην καλύτερη κατεργασιμότητα του υλικού.
Ποιότητες διαθέσιμες στην αποθήκη μας:

34CrNiMo6 (W.N. 1.6582)(ΑΠΟ Φ16-Φ460mm)
42CrMo4 (W.N. 1.7225)(ΑΠΟ Φ16-Φ110mm)
30CrNiMo8 (W.N. 1.6580)(ΕΩΣ Φ450mm)
39CrNiMo3 (W.N. 1.6511)
(ΑΠΟ Φ20-Φ180mm)